Het idee

De beste ideeën op het gebied van zorg en welzijn ontstaan bij de mensen die er op persoonlijk vlak of vanuit hun vakgebied mee te maken hebben. Zij weten als geen ander wat er nodig is. Ruimte voor ideeën biedt de ruimte om, samen met (zorg- en welzijns) professionals en ervaringsdeskundigen, op een laagdrempelige manier Zorgideeën te realiseren. Het voornaamste doel hierbij is dat mensen minder buitengesloten raken en gemakkelijker zelfstandig kunnen deelnemen aan dagelijkse activiteiten.

Het vaste Ruimte voor ideeën team bestaat uit ervaringsdeskundigen en vrijwilligers die daarnaast werkzaam zijn als: GZ-psycholoog, marketing en communicatie manager, jeugd en gezinscoach, pedagogisch medewerker, coördinator sociaal-culturele projecten, application manager en illustrator.

Bij de ontwikkeling van de Zorgideeën wordt veelal samengewerkt met zorgaanbieders, maatschappelijke organisaties, ICT’ers en kunstenaars. Door verschillende disciplines met elkaar te verbinden en de krachten te bundelen ontstaan er innovatieve ideeën.

Alles is denkbaar: praktische tools bij fysieke en mentale klachten voor een extra stukje zekerheid op zak tijdens (dagelijkse) activiteiten, sociaal-culturele projecten, thema bijeenkomsten en workshops ter bevordering van de sociale verbondenheid, ondersteuning bij het opzetten van nieuwe initiatieven, enzovoorts. Duurzame zorg en creatieve denkkracht staan hierbij centraal.